Образователни материали

Издателство таймлайнс стор ООД започна изпълнението на проект по Договор № BG16RFOP002-2.024-0391-C01 „Насърчаване на предприемачеството чрез създаване и пазарна реализация на образователно-демонстрационни материали за деца в предучилищна възраст“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“.

Общата цел на проекта е: създаване и развитие на ново предприятие в приоритетния сектор на НСНМСП 2014-2020 г. „Издателска дейност“ чрез създаване и пазарна реализация на образователно-демонстрационни материали (стока) за деца в предучилищна възраст, попадащи в приоритетно направление на ИСИС „Културните и творческите индустрии“, част от тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“..

За постигането на целта ще бъде осъществена Дейност за реализиране на пазара на предприемаческата идея. Изпълнението й ще доведе до реализацията на следните резултати:
– Формиран екип от квалифициран персонал – 3 бр.
– Организирана и проведена процедура за избор на изпълнител за придобиване на 3 бр. ДМА (машина за каширане и ламиниране (плосък апликатор), мултифункционална режеща маса, опаковъчна машина с термосвиваемо фолио); Избран/и изпълнител/, сключен/и договор/и за доставка и доставени 3 бр. ДМА
– Организирана и проведена процедура за избор на изпълнител за доставка на материали, избран изпълнител и доставени материали
– Организирана и проведена процедура за избор на изпълнител за изработване на Икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продуктите, избран изпълнител и предоставена външна услуга
– Осигурена кадрова и техническа обезпеченост за проектиране и разработка на дизайна на образователно-демонстрационните материали, за тяхната изработка, пакетиране и издаване
– Изработени, издадени и реализирани на пазара 4 линии образователно-демонстрационните материали
Потребността, която ще бъде удовлетворена чрез изпълнението на проекта, е преодоляване на съществуващите недостатъци в сферата на предучилищното образование. Чрез образователните материали по проекта ще се повлияе положително върху целевата група:
1/деца в предучилищна възраст;
2/детски учители и педагози.

Обща стойност на проекта: 249 980.00 лв., от които 169 986.40 лв.
европейско и 29 997.60 лв. национално съфинансиране
Дата на стартиране на проекта: 10.06.2019 г.
Дата на приключване на проекта: 10.12.2020 г.

Показване на 5 резултата

Грозното патенце

16.00лв.

Възраст: 5+
Адаптация: Янка Боянова
Илюстратор: Елена Жаблянова
Твърда корица
Формат: 148х210 мм
40 страници
Цветно издание
Година на издаване: 2024
Редактор: Янка Боянова

Малки индианци – комплект за оцветяване

6.00лв.

36 листа

Цветни контури

Формат / хартия: 13х16 см

Папка с копче / pvc: 24х18.5 см

Новите дрехи на царя

33.00лв.

Илюстровано образователно помагало. Комплектът съдържа 20 карти.

Размер на карта 210х297 мм

Размер на кутията 220х45х310 мм

Частите на помагалото са изработени от материали, които се рециклират, с грижа за околната среда – картон и хартия от устойчиви източници.
Комплектите са подредени в твърда и устойчива кутия, подходяща за многократна употреба, като отделните части не са податливи на огъване, мачкане и лесно захабяване при продължителна игра.

Янка Боянова, адаптация текст и редакция
Благородка Вардева, методологична разработка
Калина Вутова, илюстрации
Анна Брайкова, графична адаптация
Силвия Маринова, консултант по насоки за разсъждения и разговор

Помагалото е подходящо за деца в предучилищна възраст и за ученици в начален етап на обучение. Подходящо е както за самостоятелна игра, така и за игра в група.

Славеят

16.00лв.

Възраст: 5+
Адаптация: Янка Боянова
Илюстратор: Елена Жаблянова
Твърда корица
Формат: 148х210 мм
40 страници
Цветно издание
Година на издаване: 2024
Редактор: Янка Боянова

Срички

28.00лв.

Илюстровано образователно помагало тип пъзел. Комплектът съдържа 96 части, образуващи 48 двусрични думи.

Размер на част 50х50 мм

Размер на две части образуващи дума 50х100 мм

Размер на кутията 120х95х55 мм

Частите на помагалото са изработени от материали, които се рециклират, с грижа за околната среда – картон и хартия от устойчиви източници.
Комплектите са подредени в твърда и устойчива кутия, подходяща за многократна употреба, като отделните части не са податливи на огъване, мачкане и лесно захабяване при продължителна игра.

Помагалото е подходящо за деца в предучилищна възраст и за ученици в начален етап на обучение. Подходящо е както за самостоятелна игра, така и за игра в група.