Образователни материали

Издателство таймлайнс стор ООД започна изпълнението на проект по Договор № BG16RFOP002-2.024-0391-C01 „Насърчаване на предприемачеството чрез създаване и пазарна реализация на образователно-демонстрационни материали за деца в предучилищна възраст“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“.

Общата цел на проекта е: създаване и развитие на ново предприятие в приоритетния сектор на НСНМСП 2014-2020 г. „Издателска дейност“ чрез създаване и пазарна реализация на образователно-демонстрационни материали (стока) за деца в предучилищна възраст, попадащи в приоритетно направление на ИСИС „Културните и творческите индустрии“, част от тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“..

За постигането на целта ще бъде осъществена Дейност за реализиране на пазара на предприемаческата идея. Изпълнението й ще доведе до реализацията на следните резултати:
– Формиран екип от квалифициран персонал – 3 бр.
– Организирана и проведена процедура за избор на изпълнител за придобиване на 3 бр. ДМА (машина за каширане и ламиниране (плосък апликатор), мултифункционална режеща маса, опаковъчна машина с термосвиваемо фолио); Избран/и изпълнител/, сключен/и договор/и за доставка и доставени 3 бр. ДМА
– Организирана и проведена процедура за избор на изпълнител за доставка на материали, избран изпълнител и доставени материали
– Организирана и проведена процедура за избор на изпълнител за изработване на Икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продуктите, избран изпълнител и предоставена външна услуга
– Осигурена кадрова и техническа обезпеченост за проектиране и разработка на дизайна на образователно-демонстрационните материали, за тяхната изработка, пакетиране и издаване
– Изработени, издадени и реализирани на пазара 4 линии образователно-демонстрационните материали
Потребността, която ще бъде удовлетворена чрез изпълнението на проекта, е преодоляване на съществуващите недостатъци в сферата на предучилищното образование. Чрез образователните материали по проекта ще се повлияе положително върху целевата група:
1/деца в предучилищна възраст;
2/детски учители и педагози.

Обща стойност на проекта: 249 980.00 лв., от които 169 986.40 лв.
европейско и 29 997.60 лв. национално съфинансиране
Дата на стартиране на проекта: 10.06.2019 г.
Дата на приключване на проекта: 10.12.2020 г.

Показване на единичен резултат

Малки индианци – комплект за оцветяване

6.00лв.

36 листа

Цветни контури

Формат / хартия: 13х16 см

Папка с копче / pvc: 24х18.5 см